Yanditswe kuya 2018-01-12 02:18:19
Zimwe mu “ndwara” zikomeye zishobora gukomoka ku bitekerezo bibi
Ibitekerezo:  0 Abayisuye: 4296


Nk’ uko tubisoma mu gitabo “ Tumenye kwivura” Kugira
urwango, ishyari, umujinya n’igomwa, bishobora gutuma
habaho kudahuza k’utugingo dusohora imyanda kandi dukwirakwiza
ibikenewe mu mubiri no kwakira intungamubiri. Batwita “Glandes
endocrines “ (Imvubura z’imbere mu mubiri).

Izo mvubura ni zo zikurikira :
- Hypophyse : igihorihori gishinzwe igikuriro cy’ingingo
- Foie : umwijima
- Thyroide : ni utuzingiro two mu muhogo turinda umuhogo
- Surrenales : udufuka duto tubangikanye n’impyiko
- Pancreas : urwagashya
- Ovaires : akagega gahunika intanga z’abakobwa (imirerantanga ngore)
- Testicule : akagega gasohora intanga z’umlugabo no kuzibika
- Sudoripores : akagingo gasohora ibyuya

Iyo izi ngeso mbi zimaze gutesha inzira izi ngingo bita glandes
endocrines, gahunda yose y’umubiri, buri rugingo rukigenga, aho ni ho
rembo ry’indwara zikurikira (Guide de Formation Personnelle) :

1) Igicuri
2) Gupfusha urugingo rumwe rushinzwe kunukirwa cyangwa kumva,
kureba, gukabakabwa, kuryoherwa

3) Umubabaro n’umunaniro udashira, ukurikirwa n’ibi bikurikira :
- Kuryama ntusinzire
- Kubura umutuzo
- Kurakazwa n’ubusa
- Kwibaza uko uzabaho
- Ijwi rikakaye ririmo ikizizi
- Intimba ituma abantu badakora imirimo yabo, bakiyumvamo
umlunaniro uhereye bakibyuka
- Bishobora kukuzanira ibyo wari ushoboye, amaherezo iyi ndwara
ishobora no gutera kwiyahura. Bene abo bafashishwa Vitamini C.

4) Guhagarika gahunda k’umugabane wa mbere w’umubiri :
bitewe n’ubwonko bita Moelle épinière (Umusokoro wo mu ruti rw’umugongo)
bushinzwe gahunda y’umuvuduko n’imikorere y’imitsi yumva, inyama,
ingingo zihina kandi zigahinura. Inyunganizi ni Vitamini B. Ubwo
bwonko buhereye mu gikanu bukamanuka mu ruti rw’umugongo.

5) Kwifata nabi :
- Bigizwe n’intekerezo ngufi
- Ubwenge butareba kure
- Gutinda kuvuga
- Kwirengagiza inshingano
- Ubunenganenzi
- Kutabana neza n’abandi
- Isuku mbi n’imitekerereze mibi, no gufatwa n’indwara mu buryo
bworoshye.

6) Kubura igikuriro ku mwana
- Gutuma atagenda vuba
- Kugira impungenge zo guhagarara
- Gutinda kuvuga no kutumva neza
- Kunanirwa kurya
- Kudashobora kwiyambika

Mu magambo make, ntacyo ashobora kwimarira. Ubugoryi butera abana
kunanirwa ishuri, iyo bamaze kuba bakuru mu bitekerezo ngo birangirize
amakene.

7) Ibisazi
Izi ndwara zose, mu bwonko ni ho zisibanira. Ni cyo gituma
umutwe ari rwo rugingo rushinzwe izindi ngingo zose. Umutwe ni ikigega
cy’ubwonko, na bwo kandi bushinzwe gahunda yose igenewe umubiri. Ni
imashini yibyarira imbaraga zinyuranye kandi bikanyura mu nzira nyinshi.
Ni cyo gituma umuntu urwaye mu ntekerezo arangwa
n’ibimenyetso bikurikira : intimba, kunanirwa inshingano yari asanzwe
ashoboye, kudakunda abandi, gukunda kwigaya, no kuribwa mu gituza.

Docteur Boisier yaragenzuye asanga amaraso y’abantu bafite
amahoro y’umutima agenda neza, kabone n’ubwo baba batangiye gusaza.
Ati : Kandi cyane cyane amaraso agenda neza aboneka ku birabura (les
Noirs), kuko atari kenshi bakunda gutegera akazaza ejo, bakunda kwishyira
mu mutuzo, nta buhahara, nta nkeke itewe no kwifuza.

Turangize tubibutsa kandi ko indawara twavuze haruguru zidaterwa
gusa n’ intekerezo mbi aahubwo zishobora no kuza kandi ufite intekerezo nziza ;
kuko intekerezo mbi ni kimwe mu bishobora gutera ziriya ndwara ariko
ntibivuzeko zitaturuka n’ ahandi.

Yanditswe na MUSAZA Abraham / ingufu.com


style="display:inline-block;width:350px;height:300px"
data-ad-client="ca-pub-2460108950092726"
data-ad-slot="6397865272">

-->
INGUFU.com nirwo rubuga wasomagaho iyi nkuru
IBITEKEREZO
Untitled Document
Tanga igitekerezo kuri iyi nkuru